Tidsbestilling:
Du kan bestille tid via “Selvbetjening” til konsultation ved læger, uddannelses læger, sygeplejersker og i udvalgte tilfælde ved laboranten hvis der skal tages “blodprøver efter aftale med læge”
Du kan også ringe til receptionen og bestille tid

Attester: 
Kontakt venligst receptionen for tidsbestilling til attester. Vi beder dig have attesten ved hånden når du bestiller tid, da der afsættes tid efter hvilken type attest der er tale om. Det kan dreje sig om 10-60 minutter.

Medicinbestilling:
Genbestilling af medicin som du er i fast behandling med foretages let via “Selvbetjening”
Medicin kan om nødvendigt bestilles via receptionen hvis der er tvivl eller spørgsmål til bestillingen
Medicin man ikke er i fast behandling med skal altid aftales med lægen!

E-konsultation:
E-konsultation er beregnet til korte konkrete henvendelser til læger og uddannelses læger samt sygeplejersker. Reglerne er, at man kan forvente svar indenfor 5 hverdage, i nogle tilfælde svarer vi dog hurtigere hvis vi har mulighed for det. Kan også anvendes til svar på prøver når dette er aftalt.
E-konsultation er IKKE beregnet til akutte henvendelser

Blodprøver:
Blodprøver skal altid aftales med en læge. Der kan bestilles tid via lægen eller via “Selvbetjening” når prøverne er aftalt med lægen. Klinikken hjælper forskellige sygehusafdelinger med prøvetagning for ambulante besøg på sygehuset, prøverne skal i så fald være forud bestilt af sygehusafdelingen

Ved akut sygdom efter kl.16: 
Regionen Sjælland Akuttelefon (skader) :  1818
Det er ikke længere tilladt at møde op på Region Sjællands skadestuer og skadeklinikker uden forudgående aftale. Der skal derfor altid først ringes til den sygeplejerskeservicerede Akuttelefon, der har døgnåbent.
OBS Indkaldelse til Sygehuset – man vil frem over få sin indkaldelse via E-boks

Betaling i lægehuset:
Private attester er IKKE omfattet af Sygesikringen. Det betyder at der er 100 % egenbetaling.
Attester som f.eks:
* Kørekort
* Sygemelding/varighedsattest/mulighedsattest og friattest
* Afbudsforsikring ang. bestilte rejser.
skal betales kontant af patienten selv ved udfærdigelsen af attesten.
* Lægeattest til/for sundhedsforsikring.

Er du offentlig ansat og skal fremskaffe en lægeerklæring ang. sygdom, kan lægen fremsende en regning direkte til din arbejdsgiver via elektronisk afregning. Du skal dog medbringe din arbejdsgivers EAN-nr.